Methatesis

Metathesis betekent `verander van positie', lees ik in het stukje met kop `Nobelprijs schone chemie' (NRC Handelblad, wetenschapspagina, 5 oktober). Maar metáthesis (klemtoon op de a) betekent eenvoudigweg `omzetting' en wordt al sinds mensenheugenis gebruikt voor het taalkundige verschijnsel dat een woord als `bron' overgaat in `born' of `gort' in `grut'; middelbare schoolstof bij het vak Nederlands.

    • F.W. Steutel