Marine krijgt op land gerichte gevechtskracht

De ministerraad heeft gisteren ingestemd met plannen van minister Kamp (Defensie) om de marine ,,een meer op land gerichte gevechtskracht'' te geven.

Behalve de in de Tweede Kamer omstreden aanschaf van maximaal dertig kruisraketten, behelzen de in de Marinestudie 2005 vastgelegde maatregelen ook de aanschaf van vier nieuwe patrouilleschepen, een nieuw multi-functioneel schip voor brandstofbevoorrading, versterking van de twee bestaande bataljons mariniers van 800 tot ongeveer 950 militairen elk en aanpassing van vier onderzeeërs opdat deze beter zijn toegerust voor activiteiten in de buurt van een kust.

Van de vier zogenaamde LC-fregatten waarover de Nederlandse marine beschikt, zullen er twee geschikt worden gemaakt voor het lanceren van Tomahawk-kruisraketten.

Vier bestaande fregatten van de zogenaamde M-klasse zullen door Nederland worden verkocht, twee waarschijnlijk aan België, aldus Kamp gisteren op een persconferentie. Deze twee schepen gaan deel uitmaken van de gemeenschappelijk Nederlands-Belgische vlooteenheid.

De vier nieuwe patrouilleschepen van 80 tot 100 meter elk, worden eveneens toegerust om op land gerichte taken uit te voeren. Zo zullen zij tot 100 man troepen kunnen vervoeren.

Volgens Kamp zijn de aan te schaffen kruisraketten van ,,grote defensieve betekenis''. Ten onrechte, betoogde de minister, worden door critici deze wapens als offensief gezien: ,,wij zijn er als Nederland immers niet op uit om te vechten en te schieten, maar om conflicten te voorkomen''.

Nadat de plannen voor de aanschaf van kruisrakketten vorig jaar waren uitgelekt, hebben binnen de coalitie VVD en D66 zich voorstander betoond van deze aanschaf. Het CDA toonde evenwel bedenkingen. De oppositiepartij PvdA herhaalde gisteren in een persbericht tegen te zijn, aangezien er internationaal, bijvoorbeeld in Navo-verband, geen behoefte zou zijn aan een nieuw land met kruisraketten.

De Kamer zal zich over de plannen volgende maand uitspreken, tijdens de behandeling van de Defensiebegroting 2006.