Lof voor visie van PvdA op Europa

De twee grote regeringspartijen CDA en VVD reageren overwegend positief op de discussienota over Europa die oppositiepartij PvdA afgelopen donderdag uitbracht. De twee prijzen het `nieuwe Europees realisme' dat daaruit spreekt. Ook de poging van de sociaal-democraten om `Europa' te politiseren valt goed bij CDA en VVD.

Coalitiepartij D66 daarentegen, verwijt de PvdA ,,modieuze euroscepsis''. Tweede-Kamerlid Van der Laan concludeert dat D66, samen met GroenLinks, de enig overgebleven pro-Europese partij van Nederland is.

In de discussienota Europa, Vertrouwen herwinnen bepleit de PvdA onder meer een inperking van de invloed van de interne markt. De Europese wetgeving daarover zou niet altijd automatisch boven nationale wetgeving moeten gaan. Dat geldt vooral voor gebieden als zorg en woningbouw die de PvdA wil vrijwaren van Europese pleidooien voor meer concurrentie.

,,Dat betekent een afscheid van de oude lijn dat je vanuit Brussel allerlei dingen moet regelen en aan een Europees sociaal model moet bouwen'', zegt VVD-Kamerlid Van Baalen over de nota van de oppositiepartij. Het stuk van de partijtop is een antwoord op het `nee'dat tweederde van de Nederlandse bevolking vorig jaar per referendum uitsprak over Europese Grondwet. ,,De PvdA komt met beide benen op de grond te staan. Daarin kunnen we ons vinden. Nu het CDA nog, dat nog steeds de nodige Europese federalisten kent.''

CDA-Kamerlid Van Dijk prijst onder meer de bescherming die de PvdA aan het nationale middenveld in de zorg en woningbouw (woningbouwcorporaties) wil bieden. ,,Uit deze nota stijgt duidelijk een andere, minder pro-Europese geur op dan ik de laatste jaren bij de PvdA heb geroken'', zegt Van Dijk. ,,Alleen aan de uitwerking van de plannen schort nog heel veel.''

D66-Kamerlid Van der Laan is juist fel gekant tegen de bescherming van het nationale middenveld tegen Brusselse invloeden. ,,Bij veel van die woningbouwcorporaties is de zaak vastgeroest omdat er nog veel PvdA-ers zitten'', zegt ze. ,,Daar hebben we nu een deel van onze woningnood aan te danken''. Meer concurrentie als gevolg van Europese invloeden is juist positief, vindt Van der Laan. ,,Daardoor kun je goedkopere medicijnen in België krijgen en de wachtlijsten in ziekenhuizen hier omzeilen door naar Duitsland te gaan.''

www.nrc.nl: Weblog Europa bevat de tekst van de PvdA-nota

Rectificatie / Gerectificeerd

In het artikel Lof voor visie PvdA op Europa (14 oktober, pagina 2) staat dat de nota een antwoord is op het `nee' tegen de Europese Grondwet tijdens het referendum ,,vorig jaar''. Het referendum werd dit jaar gehouden op 1 juni.