Kies Bèta 2

In vrijwel alle beschouwingen over de wijze waarop men de keuze voor de bèta-richting in het onderwijs aantrekkelijker zou kunnen maken wordt er van uitgegaan dat dat zou moeten door te wijzen op de vele toepassingsmogelijkheden van de natuurwetenschappen. Men vergeet de leerlingen die zich graag op een wat abstracte manier met natuurwetenschappen bezig houden en die het leuk vinden om iets `in te zien'. Rekenen aan een lineair elektrisch netwerk bijvoorbeeld waarbij het verschil tussen een grote schuifweerstand en een kleine radioweerstand zo snel mogelijk teruggebracht wordt naar het onderscheid tussen een algebraïsche variabele en een constante. Of in de chemie een formule voor de reactiesnelheid als functie van de concentratie van de deelnemende stoffen te begrijpen zonder dat het er iets toe doet om welke stoffen het gaat. Het verkondigen van de opvatting dat natuurwetenschappen alleen maar leuk zijn als ze een nuttige relevantie hebben, verjaagt leerlingen met een theoretische inslag uit de bètahoek. De sterk afgenomen belangstelling voor een studie in wiskunde toont dat al jaren aan.

    • Seger Weehuizen Venlo