Kabinet kiest voor landelijke politie

Het kabinet heeft gisteren ondanks fel verzet van de politietop en korpsbeheerders besloten tot de vorming van een landelijk politiekorps. De 25 zelfstandige regiokorpsen worden samengevoegd met het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD).

Het nieuw te vormen landelijk korps komt onder het beheer van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De functie van de korpsbeheerder, in de praktijk de burgemeester van de grootste gemeente in een politieregio, verdwijnt. Maar burgemeesters behouden wel, samen met de betrokken hoofdofficier van justitie in de regio's, het gezag over het politieoptreden op lokaal niveau.

De rol van gemeenteraden wordt in het kabinetsvoorstel versterkt. De nieuw te vormen regionale politiebesturen, waarin de burgemeesters en de betrokken hoofdofficier van justitie zitting hebben, moeten bij het opstellen van regionale politiebeleidsplannen instemming vragen van gemeenteraden in de regio.

Om de 25 regiokorpsen van de politie om te vormen tot één landelijk politiekorps, is ingrijpende wetswijziging noodzakelijk. Het is volgens verantwoordelijk minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) de vraag of dat proces is afgerond voor de verkiezingen in 2007. ,,We hebben een inspanningsverplichting, geen prestatieverplichting'', zei hij gisteren bij de presentatie van het kabinetsvoorstel.

Volgens minister Donner (Justitie, CDA) moeten er binnen deze kabinetsperiode dusdanige vorderingen worden gemaakt dat na de verkiezingen de vorming van dat landelijk politiekorps ,,niet opnieuw ter discussie kan worden gesteld''.

De Tweede Kamer is verdeeld over het kabinetsplan. De VVD-fractie wil plannen voor de vorming van een 'superministerie voor Veiligheid', waarin onderdelen van de ministeries van Binnenlandse Zaken, Justitie, Defensie en Financiën worden samengevoegd, in het debat betrekken. Volgens VVD-woordvoerder Van Schijndel moet in elk geval duidelijk zijn hoe de bevoegdheden verdeeld zijn tussen de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken. Het CDA is voorlopig voor een landelijk politiekorps. D66 zegt overtuigd te willen worden dat een centraal aangestuurd politiekorps niet ten koste gaat van de huidige structuur.

Korpsbeheerders en de top van de politie zeggen de uitwerking van de kabinetsplannen af te wachten. Volgens hen biedt de huidige Politiewet ook ruimte om ingrijpende veranderingen in het politiebestel te bewerkstelligen.