Kabinet besluit tot landelijk politiekorps

Het kabinet heeft gisteren ondanks fel verzet van de politietop en korpsbeheerders besloten tot de vorming van een landelijk korps voor de politie. De 25 zelfstandige regiokorpsen worden samengevoegd met het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Het nieuwe landelijk korps komt onder het beheer van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

3