Italiaan wil geen vrouw in politiek

Vrouwen en politiek gaan niet samen in Italië, zo is opnieuw gebleken. Terwijl Duitsland voor het eerst een vrouwelijke bondskanselier krijgt, hebben de mannen van het Italiaanse parlement zich eerder week juist tegen meer politieke invloed van de andere sekse gekeerd.

Zelfs de druk van premier Berlusconi's aanwezigheid in het parlement in een poging de fractiediscipline te handhaven bij de invoering van de voor hem voordelige kieswet, bleek de mannen van zijn coalitie niet te temmen. De backbenchers wensen hun parlementszetels niet af te staan aan vrouwen.

In het Italiaanse Huis van Afgevaardigden zijn maar 71 van de 615 parlementariërs vrouw. Dat is 11 procent. In de Senaat is slechts 8 procent vrouw. Als het om emancipatie in de politiek gaat, staat Italië wereldwijd op de zeventigste plaats en in Europa op de 29ste plek.

Hoog tijd om de situatie te veranderen, zo leek de algemeen heersende mening.

De vrouwelijke minister van Emancipatiezaken, Stefania Prestigiacomo, dacht voldoende steun te hebben verzameld voor haar voorstel om het minimum aantal vrouwen te verhogen tot een kwart van de parlementariërs. Partijen die daar niet aan zouden voldoen, moesten voortaan tot 50 procent van hun partij-inkomsten afstaan.

Centrum-links ging de plannen niet vergenoeg en stelde voor om minimaal eenderde of de helft van de parlementariërs uit vrouwen te laten bestaan.

Tevergeefs. Vervolgens werd over het voorstel van Prestigiacomo gestemd. Centrum-links stemde uit wraak tegen. Maar verrassend genoeg keerden zich in de geheime stemming ook nog eens 180 kamerleden van de regeringspartijen tegen het voorstel.

,,Als de eigen herverkiezingen in het geding komt, houdt de partijdiscipline geen stand'', zo constateerde de krant la Repubblica dan ook in een commentaar. ,,Een schande, zelfs in Kabul is 40 procent van de parlementariërs vrouw'', reageerde de vrouwelijke parlementariër Santaché na afloop verbitterd.

De minister van Emancipatiezaken Prestigiacomo kon haar tranen maar nauwelijks bedwingen. En vice-premier Gianfranco Fini sprak van een ,,meesterwerk van stommiteit'': ,,Nu denken de Italianen dat centrum-rechts antivrouw is.''

Premier Silvio Berlusconi probeerde de gemoederen na afloop te bedaren: ,,Wij zullen ons bij de samenstelling van de kieslijst toch aan het amendement houden'', aldus de voorman van Forza Italia, de politieke groep die nog minder vrouwen in haar midden heeft dan de meeste andere partijen.