Internet Voorkeur

Nu staan er `nog maar' negentig recensies van onlangs verschenen romans, novelles en verhalenbundels op hun website, maar het streven van www.recensieweb.nl is het bespreken van al het nieuw Nederlandse literair proza dat wordt uitgegeven. Recensieweb is het initiatief van een aantal letterenstudenten aan de Universiteit van Amsterdam. ,,Recensieweb wil compleet zijn en actueel, een naslagwerk voor de lezer van nu,'' zegt oprichter Daan Stoffelsen (1981). De zes onbezoldigde redactieleden van recensieweb en de 25 recensenten streven ernaar het publiek `een gefundeerde en onbevooroordeelde mening te geven over álle Nederlandse romans zodat de lezer zelf kan bepalen wat levenswaardig is, en daarvoor niet afhankelijk is van de traditionele media'.