Funest

Wegens de naderende feestdagen komt de stroom nieuwe bridgeproducten weer gestaag op gang. Twee wil ik hier in de stralende herfstzon zetten: Jack en de Bridgekalender, beide evergreens. Met vier wereldtitels op rij is Jack, van vaderlandse bodem, onomstreden het beste computerprogramma ter wereld. Even overwoog de maker, Hans Kuijf, wegens gebrek aan concurrentie, niet meer aan het WK mee te doen. Hij heeft zich echter toch weer laten verleiden, zodat in Estoril, eind van deze maand, het Jackteam het lustrum zal trachten vol te maken. Kuijf stond ooit aan de voet van een succesvol schaakprogramma, maar is een jaar of tien geleden begonnen met het automatiseren van bridge, wat veel moeilijker schijnt te zijn. Inmiddels is een mijlpaal bereikt, want Jack speelt tegenwoordig even sterk als een mens. In het vakblad IMP verscheen een serie artikelen over wedstrijden van Jack tegen Meesterklassers en Eerste divisie-spelers. Die laatsten werden weggevaagd; tegen de Meesterklassers ging de strijd gelijk op. De Bridge Scheurkalender is een productie van de Nederlandse Bridge Bond met iedere dag een bridgeprobleem en een oplossing. Elk probleem heeft een kleurvermelding die past bij het niveau: Biedermeijer Groen, Blauw of Rood. Eentje uit de blauwe groep:

N/-

♠ 7 6 4 2

♡ A H B

♦ H

♣ A B 6 5 4

♠ A H B

♠ -

♡ 8 5

♡ V 9 7 4 3

♦ B 10 9 4 2

♦ V 8 5 3

♣ 8 7 3

♣H 10 9 2

♠ V 10 9 8 5 3

♡ 10 6 2

♦ A 7 6

♣ V

West startte tegen 4♠ met ♦B. Na de eerste slag met ♦H te hebben gewonnen speelde de leider een rondje troef. Funest, want west trok de rest van de troeven en het contract kon niet meer worden gemaakt. De leider had zich moeten realiseren dat hij nooit troef had moeten trekken, maar had moeten spelen op een cross-ruff: ♣A, klaveren getroefd, ♦A (harten weg), enzovoort. OW krijgen daarna alleen nog maar drie troefslagen.

Besproken: Jack 3.0 (CD), Kuijf & Kuijf Software, € 89,90, ISBN 90-74950-38-8, www.jackbridge.nl, www.imp-bridge.nl en de Bridge Scheurkalender 2006, van Cartesse, €11,95. Te koop via de sites en bridgespeciaalzaak.

    • Jan van Cleeff