Even geen baan

Hoe zit het met het pensioen van iemand die werkloos wordt, ook al is dat slechts tijdelijk?

Het bedrijf waar mijn man werkt gaat mensen ontslaan. Mijn man zit daar waarschijnlijk ook bij. Hoewel hij solliciteert en ervan overtuigd is dat hij snel een andere baan vindt, zal hij toch een tijdje werkloos zijn. Wat gebeurt er dan met zijn pensioen?

(M.K.)

Dat hangt af van de bedrijfstak waar hij werkt. In sommige CAO's, of in een sociaal plan, zijn afspraken gemaakt over pensioenopbouw tijdens werkloosheid. Als die afspraken er niet zijn, is de leeftijd van uw man belangrijk. Als hij nog geen veertig is, stopt de pensioenopbouw. Maar als hij op het moment dat hij ontslagen is, veertig jaar of ouder is, kan de pensioenopbouw doorgaan. Hiervoor bestaat een speciaal fonds, het Fonds Voortzetting Pensioenverzekering (FVP). Het is gebruikelijk dat het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) de namen van werklozen van veertig jaar en ouder doorgeeft aan het FVP. Uw man krijgt dan automatisch een formulier van het FVP, waarmee hij de voortzetting kan aanvragen. Als hij dit formulier niet krijgt, kan hij het zelf aanvragen via de Sociale Verzekeringsbank (www.svb.nl). De pensioenopbouw gaat dan gewoon verder bij hetzelfde fonds en de premie komt voor rekening van het FVP. Dit fonds is in de jaren zeventig opgezet door werkgevers en werknemers, en het geld was eigenlijk bedoeld voor een algemene pensioenplicht. Die plicht is er niet gekomen en sinds 1988 wordt het geld ingezet voor pensioenpremies van werklozen.

    • Wilma van Hoeflaken