EU laat staten vrij in strijd vogelgriep

De Europese overheid laat het aan de lidstaten over om met passende maatregelen tegen de vogelgriep te komen. De lidstaten moeten wel voor 5 november de Europese Commissie rapporteren over getroffen maatregelen. Dat kan een ophokplicht voor pluimvee zijn. Dit heeft het Permanent Comité voor de Voedselketen en Dierengezondheid gisteren unaniem besloten.

Het gaat om voorzorgen op en rond pluimveehouderijen en om snelle detectie in risicogebieden, zoals moerassen of andere gebieden waar trekvogels komen. Het EU-besluit volgt na de vondst in Turkije deze week van het vogelgriepvirus H5N1, dat in Azië tientallen mensen het leven kostte. Ook in Roemenië werd vogelgriep vastgesteld.

Lidstaten moeten ,,passende voorzorgsmaatregelen in overeenstemming met nationale omstandigheden'' nemen om te voorkomen dat het vogelgriepvirus zich via trekvogels verspreidt naar pluimvee. In ,,zeer hoge risicogebieden'' kan dit inhouden dat pluimvee verplicht binnen moet blijven. Als risicofactoren noemt het permanente comité de ligging van boerderijen bij trekvogelroutes, de nabijheid van moerassen en het houden van pluimvee in de openlucht. Ook een hoge dichtheid van of veel verkeer tussen pluimveehouderijen is riskant. Een verbod op jacht en ornithologie is niet nodig.