Eeste hulp bij concurrentie

Bedrijven die bij het zaken doen in het buitenland benadeeld worden door de overheid daar kunnen voortaan terecht bij het Crash Team Oneerlijke Concurrentie, een initiatief van staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken. Het gaat om zaken als illegale staatssteun, het buitenspel zetten van Nederlandse bedrijven en het opwerpen van toetredingsdrempels. Per geval wordt een team uit verschillende departementen samengesteld dat via diplomatie tot een oplossing probeert te komen.