De internationale gemeenschap onderhoudt de Palestijnen

De internationale gemeenschap maakt de Israëlische bezetting van de afgesloten Palestijnse gebieden dragelijk voor de Palestijnen. Hoewel Israël als controlerende en bezettende macht volgens de Geneefse Akkoorden de zorg heeft over de Palestijnse bevolking, wordt dat overgelaten aan de Europese Unie, de Wereldbank en de Arabische landen. De Palestijnse Autoriteit heeft onvoldoende eigen inkomsten (belastingen en douaneheffingen).

De EU en de 25 lidstaten overwegen op voorspraak van EU-commissaris voor Buitenlandse Betrekkingen, Benita Ferrero-Waldner, voor de periode 2006-2008 de hulp aan de Palestijnse Autoriteit te verdubbelen tot 500 miljoen euro. Een voorstel daartoe is ingediend bij de EU-ministers van Buitenlandse Zaken. Europees belastinggeld wordt in de Palestijnse gebieden aangewend om ambtenaren, politie, onderwijzers en de rekening van de Israëlische nutsvoorzieningen te betalen. Daarnaast steunen EU-lidstaten op individuele basis Palestijnse projecten, zoals radiostations, klinieken en culturele evenementen via non-gouvernementele organisaties.

Van de Wereldbank hebben de Palestijnen tussen begin 2002 en november 2004 1,3 miljard dollar ontvangen voor infrastructurele werken (water, wegen en elektriciteit). Van de internatonale gemeenschap (EU, Wereldbank en VN-organisaties) ontvangen de Palestijnen jaarlijks ongeveer een miljard dollar aan directe sociale steun, inbegrepen de hulp aan de vluchtelingen, voedselhulp en armoedebestrijding. Niettemin leven 1,7 miljoen Palestijnen (47 procent) onder de armoedegrens en verkeren dagelijks 850.000 mensen in acute nood. De G-8 heeft afhankelijk van interne hervormingen drie miljard dollar toegezegd voor de wederopbouw van de Palestijnse economie. De Wereldbank heeft deze week aangekondigd op korte termijn 750 miljoen dollar te investeren in de Gazastrook. Algemeen wordt gesteld dat de economie van Gaza (en de Westelijke Jordaanoever) kan groeien als (lucht)havens en grenzen heropend worden. Of en wanneer dat gebeurt hangt af van Israël, waar de regering verdeeld is. Vice-premier Peres wil dat de luchthaven en haven hersteld en heropend worden, minister van Defensie Mofaz is tegen.