Cultuurplan

Het kabinet gaat 15,4 miljoen investeren in een nauwere relatie tussen het bedrijfsleven en de culturele sector.

7