Arrestatie voorkwam `acute dreiging' aanslag

Met de arrestatie gisteren van zeven personen is volgens minister Remkes van Binnenlandse Zaken de ,,acute dreiging'' van een terroristische aanslag in Nederland voorkomen.

Het moment van ingrijpen noemde zijn collega van Justitie, minister Donner, ,,een dilemma'' tussen het verzamelen van meer bewijsmateriaal en ,,de veiligheid van de samenleving. Toch is vandaag besloten om in te grijpen, zoals dat is gegaan.'' De verdachten zijn opgepakt omdat er, volgens Donner, ,,een specifieke dreiging tegen specifieke personen en objecten'' was. Dat zeiden de bewindslieden gistermiddag tijdens een persconferentie over de arrestatie van zeven vermoedelijke leden van de `Hofstadgroep'. Justitie beschouwt de groep als een terroristische organisatie.

Over de arrestatie zei premier Balkenende: ,,We moeten niet praten in termen van een groot gevaar. Maar specifiek deze mensen vormen wel een risico.'' De arrestatie draagt, volgens de premier, niet bij aan een klimaat van paniek ,,maar aan een klimaat van rust''.

Volgens premier Balkenende onderstrepen de arrestaties dat ,,het traditionele denken'' over het strafrecht in een andere fase begint te komen. Balkenende: ,,Neem bijvoorbeeld het fenomeen zelfmoordaanslagen. Twintig, dertig jaar geleden dacht men er misschien helemaal niet aan.'' Nederland moet zich er op instellen dat het kan plaatsvinden, waarbij hij de behoefte aan goede informatievoorziening benadrukte. ,,En dat is feitelijk wat er vandaag is gebeurd.''

De arrestaties van zes mannen en een vrouw tussen 18 en 30 jaar vonden plaats in Den Haag, Leiden, Amsterdam en Almere. Hoofdverdachte is, volgens het Openbaar Ministerie, Samir A. die volgens de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) op zoek was naar automatische wapens en explosieven. Hij werd in Leiden gearresteerd. Samir A. werd in april nog vrijgesproken van de verdenking dat hij aanslagen had voorbereid. De Rotterdamse rechtbank achtte het toen wel aannemelijk dat hij bezig was met een misdrijf, maar kon niet achterhalen welk misdrijf dat betrof.

In Almere arresteerde de politie Jermaine W. die aanvankelijk al een verdachte was in de strafzaak tegen de Hofstadgroep, maar in mei werd vrijgelaten omdat zijn lidmaatschap van de groep onvoldoende was aangetoond. ,,Afgelopen dinsdag kreeg ik een fax van het openbaar ministerie met de mededeling dat er geen bewijs was gevonden van Jermaines lidmaatschap van de Hofstadgroep'', zei C. Starmans, advocaat van Jermaine, gisteravond desgevraagd. ,,Er zou worden gepleit voor vrijspraak!''

Volgens minister Donner handelen de ,,verdachten vanuit een extremistische ideologie'', waarbij ze ,,misbruik maken van het islamitisch geloof om hun handelen te rechtvaardigen''. Donner riep op om de moslimgemeenschap hier niet op aan te spreken. ,,Wij hadden allemaal autochtoon en allochtoon potentieel slachtoffer kunnen zijn.''

Samir, Jermaine pagina 3

www.nrc.nl dossier moslimterreur