Anders maakt eender

In haar artikel over de mogelijke geestelijke verschilen tussen mannen en vrouwen (W&O 8 okt.) schrijf Niki Korteweg de zin: `De verschillen die bij algemene intelligentietests tussen mannen en vrouwen worden gemeten, zijn in de meeste gevallen een stuk kleiner dan de verschillen tussen mannen onderling, of tussen vrouwen onderling.'

Deze zin lees je wel vaker wanneer groepen vergeleken worden, meestal bedoeld om de waarde van een gemeten verschil tussen gemiddelden te ontkrachten. Maar de inhoud van de zin is, wanneer het over groepen mensen gaat, een open deur. Iedereen zal bijvoorbeeld een uitspraak als `mannen zijn langer dan vrouwen' accepteren als waar. Iedereen weet echter tegelijk dat de variatie binnen elk van de twee groepen zeer veel groter is dan het verschil tussen de gemiddelde vrouwelijke en de gemiddelde mannelijke lengte.

    • Jan Honderbrink