`We hebben de regels wat opgerekt'

Het Nederlands Filmfestival werd gekweld door veel akkefietjes. De festivaldirecteur en de juryvoorzitter reageren.

Doreen Boonekamp, directeur van het Nederlands Filmfestival, werd na het slotgala van vorige week in verschillende kranten verweten dat zij de jury had beïnvloed. Bovendien riep de bekroning van Paradise Now van de Nederlands-Palestijnse regisseur Hany Abu-Assad als beste speelfilm veel vragen op.

Een Nederlands-Frans-Duits-Israëlische coproductie, in het Arabisch gesproken, opgenomen in Israël met Palestijnse acteurs. Is `Paradise Now' wel een Nederlandse film?

Boonekamp: ,,In het festivalreglement is omschreven wanneer een film een Nederlands product is. Dat gaat met een puntensysteem. Vier punten voor een Nederlandse hoofdproducent, vier voor een Nederlandse regisseur, etc. Een film heeft veertien van de twintig punten nodig om Nederlands te mogenheten. Paradise Now had veertien punten.''

De festivaldirectie zou bij de jury hebben aangedrongen op een prijs voor de dit filmjaar overleden regisseurs Theo van Gogh en Willem van de Sande Bakhuyzen.

Boonekamp: ,,Nee, dat was een wens van de jury zelf.''

De jury was verdeeld over de kwestie. Ten minste één jurylid heeft, anoniem, in de Volkskrant verklaard dat dit Kalf er móest komen.

Boonekamp: ,,Het enige wat ik hierover tegen de jury heb gezegd, is dat zij geen oeuvreprijs kon uitreiken. De Juryprijs ís een Gouden Kalf, net als Beste Acteur of Beste Actrice. De jury in Utrecht mag alleen Gouden Kalveren toekennen en alleen aan films die in competitie zijn.''

Juryvoorzitter Van Twist: ,,Volgens mij heeft de journalist van de Volkskrant een deel van een verwarrend gesprek opgevangen tussen Doreen en een jurylid over de vraag wat er dan met dat Kalf zou gebeuren. De jury wilde niet dat dit Kalf door iemand in ontvangst werd genomen, om de aandacht bij de regisseurs te houden. Dat heb ik bij de toekenning ook gezegd.''

U heeft ook gezegd dat de prijs `voor hun producties in competitie en voor hun oeuvre' was.

Van Twist: ,,Ja, we hebben de regels wat opgerekt.''

Boonekamp: ,,En we hebben uiteindelijk besloten dat de Kalveren niet zouden worden uitgereikt, maar op het podium zouden blijven staan.''

U was als toehoorder bij de juryberaadslagingen aanwezig.

Boonekamp: ,,Toehoorder is te veel gezegd. Ik kwam als de jury mij nodig had om iets uit te leggen over de reglementen''

Van Twist: ,,Ze heeft geen enkele bemoeienis gehad met onze beraadslagingen.''

Boonekamp: ,,Ik zorg er alleen voor dat de jury haar werk kan doen. Ik ben maar een paar keer geweest.''

Vooraf had Motel Film `Paradise Girls' teruggetrokken omdat in 2004 geen enkele prijs was gegaan naar hun publieksfilm `In Oranje'. Producent Jeroen Beker vond dat een film die met zoveel overheidssteun was gemaakt bekroond hoorde te worden, als signaal aan de politici. Werkt het inderdaad zo?

Boonekamp: ,,De wens is de vader van de gedachte, denk ik. Het wordt niet van tevoren bekokstoofd. Als er een politiek signaal is, is dat het signaal van de jury.''

U stelt de jury samen en zei dat u daarbij let op hun bereidheid een signaal te laten klinken.

Boonekamp: ,,Ik kies zeven mensen die het hele aanbod kunnen overzien. Ik wil wel dat er politieke signalen worden gegeven, maar die komen uit het programma en uit de keuze van de debatten.''

In het jaar dat de speelfilmwereld alle aandacht wilde vestigen op de publieksfilm won publieksfilm `Lek' alle prijzen. Dit jaar stond in het teken van de artistieke film en nu winnen de auteursfilms `Guernsey' en `Paradise Now' alle prijzen.

Boonekamp: ,,Dat is toeval. Het was gewoon voor het eerst dat er weer zoveel auteursfilms in het festivalprogramma zaten.''

Van Twist: ,,Het is hooguit een indirect politiek statement.''

    • Bas Blokker