Wachten op Brusselse besluiten

De Europese Unie zou naar verwachting vandaag besluiten tot preventieve maatregelen tegen vogelgriep om het mogelijke risico van contact tussen vooral trekvogels en pluimvee te verminderen. Het zogenoemde permanente comité voor de voedselketen en dierengezondheid, waarin alle 25 lidstaten vertegenwoordigd zijn, kwam vanmorgen bijeen om een voorstel hierover van de Europese Commissie te bespreken. De bijeenkomst zou tot begin van de avond duren. Voor de bijeenkomst zijn ook experts op gebied van trekvogels uitgenodigd. Het Commissievoorstel omvat een verzoek aan lidstaten tot het nemen van preventieve maatregelen. Het gaat om risicogebieden zoals moerassen en andere regio's waar veel trekvogels komen. Indien nodig kunnen lidstaten ook besluiten tot het binnenhouden van pluimvee naar het Nederlandse voorbeeld van de ophokplicht.

Eerder besloot de Commissie al tot een importstop voor pluimvee pluimveeproducten uit Turkije en Roemenië, nadat in die landen vogelgriep was vastgesteld. De vogelgriep staat volgende week op de agenda voor een al geplande bijeenkomst van EU-gezondheidsministers in Groot-Brittanië. Het onderwerp komt ook aan de orde, volgende week dinsdag, op een bijeenkomst van ministers van Buitenlandse Zaken.