VVD verdeeld over relatiebemiddeling

De VVD-fractie in de Enschedese gemeenteraad is verdeeld over het plan om de gemeente aan relatiebemiddeling te laten doen. De maatregel, opgenomen in het concept-verkiezingsprogramma, is met name bedoeld om het aantal bijstandsmoeders te verminderen. Het raadslid S. van der Aa heeft openlijk afstand van genomen van het voorstel en noemt het absurd' en 'vernederend'. Ook de belangenvereniging van uitkeringsgerechtigden in Enschede ziet niets in relatiebemiddeling. De VVD-afdeling Enschede stelt volgende week het definitieve verkiezingsprogramma vast.