Verdonk wil aparte organisatie voor uitzetting

Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) wil een nieuwe organisatie opzetten die de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers gaat regelen. Hierin gaan ondermeer de huidge afdeling terugkeer van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de vreemdelingenpolitie en de marechaussee samenwerken. De IND houdt zich in het vervolg alleen nog bezig met de toelating van asielzoekers en andere nieuwkomers. Verdonk bespreekt haar plannen vandaag in het kabinet. De aanleiding voor deze nieuwe structuur is de administratieve chaos bij de IND. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar het functioneren van de dienst bleek vorige maand dat buitenlanders niet alleen te lang moeten wachten op een verblijfsvergunning, maar dat door onvolkomenheden in de werkprocessen ook ongewenste vreemdelingen Nederland binnenkomen.