Peijs vindt fabrikant HSL-trein ongeschikt

De exploitant van de Hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Brussel heeft de verkeerde fabrikant gekozen voor de bouw van supersnelle treinen. Dit verwijt maakte minister Peijs (Verkeer, CDA) de High Speed Alliance (HSA) van NS en KLM gisteren tijdens een commissievergaderingin de Tweede Kamer.

De discussie tussen Peijs en de vervoersspecialisten van de verschillende fracties ging over de mededeling van de minister dat HSA op 1 april 2007 wanneer de lijn in gebruik moet worden genomen, geen snelle treinen heeft om te gaan rijden. De vertraging zou volgens haar ,,zeker tien maanden'' zijn. De minister accepteert dat niet en wil desnoods via de rechter afdwingen dat er treinen worden gehuurd. ,,Desnoods doe ik het zelf'', dreigde ze na afloop van het debat. Volgens HSA heeft het ministerie te laat informatie geleverd voor de inbouw van een Europees veiligheidssysteem.

De Kamerleden waarschuwden Peijs dat ze geen zin hebben ,,in een welles-nietes spelletje''. Kamerlid Slob (ChristenUnie) toonde zich ,,zeer ongelukkig'' en hield de minister voor dat zijzelf tijdens de verhoren van de commissie-Duivesteijn in 2004 het veiligheidssysteem als riskant had beoordeeld. Peijs' partijgenoot Van Hijum noemde het laatste nieuws ,,zeer beschamend richting burger'' en ook woordvoerder Duyvendak (GroenLInks) zei zich te generen. Zijn collega Dijksma (PvdA) noemde het een drama voor de reizigers.

De exploitant van de HSL heeft de Italiaanse fabrikant Ansaldobreda uitgekozen voor de bouw van de supersnelle treinen. HSA-directeur Döbken, die bij de vergadering aanwezig was, zei het verwijt van Peijs niet te begrijpen. ,,Deze fabriek heeft de mooiste trein van Italië gebouwd, wat een onzin'', aldus Döbken. Hij stelt dat Peijs de problemen ,,versimpelt''.