Pas verschenen: Non fictie

Deyan Sudjic: De macht van het bouwen. Hoe macht en geld de wereld aanzien geven. Uit het Engels vertaald door Albert Witteveen. Anthos, 360 blz. €24,95

Architectuurcriticus van The Observer, Deyan Sudjic, legt uit wat de relatie is tussen machthebbers en grote gebouwen. `Een vermakelijke, maar ook onevenwichtige verhandeling over gebouwen van en voor de machtigen der aarde.' (Bernard Hulsman, Boeken 29.07.05)

Mark Leonard: Waarom Europa de 21e eeuw zal domineren. Uit het Engels vertaald door Mieke Hulsbosch. De Arbeiderspers, 178 blz. €15,95

Betoog van de directeur buitenlands beleid voor het Centre for European Reform (Britse EU-denktank) over de voordelen van Europa. `Zijn aanstekelijke Why Europe Will Run the 21st Century is niet gewijd aan de veelbesproken vraag wat er ontbreekt aan de EU, maar is juist een lofzang op de kwaliteiten van dit samenwerkingsverband. Deze voordelen zijn volgens hem zo vanzelfsprekend geworden dat ze niet meer op waarde worden geschat', aldus Ronald Havenaar (Boeken 27.05.05)

Jörg Meidenbauer: Lexicon van historische misverstanden. Vooroordelen en misverstanden van Alexander de Grote tot Zeus. Uit het Duits vertaald door Kees Moerbeek en Joke Traats. Bert Bakker, 326 blz. €19,95

Alfabetisch gerankschikt naslagwerk over misverstanden. Zo heeft Maria Antoinette helemaal niet gezegd dat wanneer het volk geen brood had ze dan maar koek moesten eten. De uitspraak is een literaire vrijheid van Rousseau in zijn Confessions.