Paardebloem wordt paardenbloem

Het Groene Boekje, de lijst met de correcte spelling van woorden die wordt samengesteld uit de Woordenlijst Nederlandse Taal, verschijnt morgen in een geactualiseerde versie. De nieuwe Woordenlijst omvat één regelwijziging (de `paardebloemregel'), ongeveer duizend van spelling veranderde woorden en zo'n tienduizend nieuwe woorden en woordcombinaties.

De enige verandering in de regels ten opzichte van het vorige Groene Boekje, van december 1995, wordt doorgevoerd vanwege de verwarring die erover bestond. Tien jaar geleden werd bepaald dat samenstellingen met een dierennaam als eerste en een plantkundige aanduiding als tweede deel een uitzondering vormden op de regel van de tussen-n. Deze uitzonderingsregel wordt nu geschrapt. Dat houdt bijvoorbeeld in dat paardebloem in het vervolg als paardenbloem wordt geschreven.

De spellingveranderingen komen voornamelijk voort uit inconsequenties in het vorige Groene Boekje. Andere veranderingen hebben te maken met een gewijzigd taalinzicht. Voorbeelden zijn het verdwijnen van accenttekens bij ingeburgerde woorden uit het Frans (appèl wordt appel), het verdwijnen of juist verschijnen van koppeltekens (Tweede-Kamerlid wordt Tweede Kamerlid), het toevoegen of afschaffen van spaties (totstandkomen wordt tot stand komen), het verdwijnen of verschijnen van de tussen-n (ideeënloos wordt ideeëloos) en een gewijzigde schrijfwijze van woorden uit het Engels (lease-auto wordt leaseauto).

Nieuwe woorden in het Groene Boekje zijn ontleend aan vreemde talen, bijvoorbeeld soenna uit het Arabisch en okseltruitje uit het Surinaams, of zijn pas in de afgelopen tien jaar in gebruik geraakt, zoals sms'en.

In opdracht van de Taalunie is een computerprogramma ontwikkeld dat in bestanden automatisch de nieuwe spelling toepast. Het programma zal onder licentie verkrijgbaar zijn voor uitgevers en overheidsinstellingen.