Kamer botst met zichzelf over ongeschreven regels

Coalitiepartijen CDA en VVD zijn, gesteund door de LPF, gisteren in botsing gekomen met de rest van de Kamer en Kamervoorzitter Weisglas (VVD) over de interne regels van het parlement. De partijen weigerden tegemoet te komen aan een verzoek van GroenLinks'er Vendrik om informatie van het kabinet over een aangepaste motie. Ook een daaropvolgend verzoek van Vendrik om het debat over de motie te heropenen, werd door CDA, VVD en LPF geblokkeerd.

De zogenoemde regeling van werkzaamheden gistermiddag in het parlement leidde tot een felle discussie. Kamerleden kunnen daar debatten aanvragen of de regering verzoeken om extra uitleg over bijvoorbeeld ingediende moties.

De ongeschreven regels van de Kamer bepalen dat ieder lid in principe om informatie of heropening mag vragen van een debat. Dat wordt vrijwel altijd door de rest van de Kamer gehonoreerd.

Het debat gisteren spitste zich toe op een motie van het Kamerlid Blok (VVD), die een week eerder was ingediend bij de financiële beschouwingen. Die motie handelde over extra geld voor wegen en dijkverzwaring, ten koste van het budget voor onder meer windmolens. Blok had zijn motie echter na het debat daarover aangepast en Vendrik wilde het oordeel hebben van de regering alvorens erover te stemmen. Kamervoorzitter Weisglas wilde aan dat verzoek tegemoet komen, maar Blok weigerde. Hij wilde direct stemmen.

Toen steeds meer partijen zich achter Vendriks verzoek schaarden, lokte Blok een stemming uit over de vraag of er nu of pas later gestemd moest worden over zijn motie. Die werd door een meerderheid van CDA, VVD en LPF aangenomen, waardoor er alsnog direct over de motie gestemd moest worden. Vendrik eiste daarop heropening van het debat over de financiële beschouwingen, om zo alsnog een oordeel van het kabinet over de motie af te dwingen. Weisglas wilde dat verzoek inwilligen, met een verwijzing naar het gewoonterecht van de Kamer.

Ook hier kwamen VVD, CDA en LPF tegen in het geweer. CDA-fractiesecretaris Van de Camp zei het ,,zuiver'' te willen spelen. Volgens hem maakte de oppositie zich schuldig aan ,,filibusteren'' (het opzettelijk vertragen van het debat).

Aan het slot van de hoog oplopende ruzie vroeg SP-fractievoorzitter Marijnissen aan Weisglas om op korte termijn naar de regels voor het aanvragen van informatie en debatten te kijken. ,,Als dit de praktijk wordt, dan vrees ik dat de oppositie op cruciale momenten monddood wordt gemaakt.'' De aangepaste motie van Blok kwam daarop in stemming en werd met 109 tegen 22 stemmen aangenomen. Weisglas toonde zich na afloop ,,bedroefd'' en hij zegde toe de fracties op te roepen ,,het gewoonterecht van de Kamer te respecteren''.