Kabinet negeert motie windenergie

Het kabinet heeft een motie van de Tweede Kamer naast zich neergelegd om geld dat bestemd was voor investeringen in windenergie, te gebruiken voor de aanleg van asfalt. De Kamer besloot gisteren 50 miljoen euro te halen uit een pakket maatregelen ter waarde van 1 miljard euro voor duurzame energie en dit te bestemmen voor knelpunten in het wegennet en versterking van de zeeweringen. Het kabinet besloot de motie naast zich neer te leggen en pas in het voorjaar over nieuwe investeringen te beslissen.