Illegalen grens overgezet

Een groep van enkele honderden illegale migranten is door Marokko in de Westelijke Sahara de grens overgezet. De troepenmacht van de Verenigde Naties die in het gebied gelegerd is, heeft inmiddels met helikopters naar de groep gezocht. Polisario, de beweging voor de onafhankelijkheid van de Westelijke Sahara, heeft vijftig immigranten opgevangen in het door haar bezette gedeelte van het woestijngebied.

De uitzetting van de groep migranten, afkomstig uit landen ten zuiden van de Sahara, heeft plaatsgevonden over de militaire zandwal die door Marokko is opgericht tegen het binnendringen van Polisario. Het gebied rondom de wal geldt als bijzonder gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheid landmijnen die er ligt. De zogeheten Minurso-troepen van de VN zijn sinds 1991 in het gebied gelegerd om toezicht te houden op de wapenstilstand tussen Marokko en Polisario. Volgens een woordvoerder valt de zoektocht binnen het VN-mandaat voor de zone.

De inzet van de VN-troepen volgt op telefonisch contact dat leden van de Spaanse afdeling van Artsen zonder Grenzen de afgelopen dagen hadden met een van de uitgezette immigranten. Die meldde dat een groep van ongeveer 250 mensen zich in het woestijngebied nabij de honderden kilometers lange zandwal bevond.

De meeste illegale immigranten maakten deel uit van de groep die de afgelopen weken bij herhaling heeft geprobeerd de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla te bestormen. Marokko heeft naar schatting 1.600 van hen overgebracht naar een militaire basis in het zuiden van het land. Daarnaast werden migranten verspreid over de Westelijke Sahara in afwachting van een kennelijke uitzetting.

Marokko heeft de afgelopen dagen kritiek op het uitzettingsbeleid van de hand gewezen. Rabat wijst op de Europese druk die wordt uitgeoefend om het probleem van de illegale immigratie aan de zuidgrens op te lossen. Tevens werd er op gewezen dat bijvoorbeeld Algerije onvoldoende maatregelen neemt. ,,In plaats van ons morele lessen te lezen, zou het beter zijn als Europa een breed pakket van hulp instelt voor de landen van onder de Sahara'', aldus de Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken tegenover het dagblad El País.