Grote verbruikers energie bundelen krachten

Negen grootverbruikers van energie, waaronder staalbedrijf Corus en chemieconcern Akzo Nobel, gaan gezamenlijk hun energie inkopen. Ze hopen daarmee kosten te besparen op de energierekening, die volgend jaar waarschijnlijk fors zal stijgen door de hoge olieprijzen.

Dit maakte minister Brinkhorst (Economische Zaken, D66) gisteren bekend tijdens een overleg met de Kamer over de kwetsbare positie van ,,energieslurpers''. Het is de eerste keer dat grootverbruikers gezamenlijk op de vrije energiemarkt gaan opereren om gunstiger voorwaarden te bedingen bij de energieleveranciers. Vooral buitenlandse elektriciteitsproducenten, die graag een groter marktaandeel willen krijgen op de geliberaliseerde Nederlandse energiemarkt, zouden ertoe genegen zijn om tegen gunstiger voorwaarden grote energiecontracten af te sluiten.

Volgens Brinkhorst is de opzet van het consortium niet in strijd met de Europese antikartelregels. Hij verwees naar ervaringen in Frankrijk, waar grote ondernemingen eveneens gezamenlijk energiecontracten afsluiten.

De negen `energieslurpers' hebben zich verenigd in een consortium, dat geleidt wordt door Fokko van Duyne, oud-topman van Hoogovens. Het initiatief is voortgekomen uit verontrusting over de hoge kosten van energie bij chemische bedrijven, de metaal- en zware industrie. Chemieconcern Methanor moest daardoor al een fabriek sluiten, aluminiumsmelter Aldel schrapte tientallen banen. De industriële grootverbruikers van energie hebben onlangs alarm geslagen over deze situatie. Eind dit jaar loopt een aantal energiecontracten af en ze vrezen voor een sterke stijging van de productiekosten omdat de hoge olieprijzen doorberekend worden in de energieprijzen. Er zouden 3.000 banen op het spel staan. Bij het Kameroverleg met Brinkhorst over de grote energieverbruikers zaten verontruste werknemers in bedrijfsoveralls op de publieke tribune.

De werkgeversorganisatie VNO-NCW vreest dat de winstgevendheid van deze bedrijven in Nederland uitgehold wordt waardoor ze op termijn hun activiteiten naar elders verplaatsen.

Brinkhorst zei gisteren dat de energiebelasting voor energie-intensieve industrieën niet verhoogd zal worden. Hij zag de bereidheid om samen te werken als een bewijs dat deze grote industrieën ,,blijvend bereid zijn in Nederland te investeren''.

Het consortium van bedrijven omvat Aldel (aluminium), Corus (staal), Alcan Pechiney (aluminium), Akzo Nobel (chemie), Dow Chemical (chemie), DSM (chemie), Kollo Silicium Carbide (chemie), Sabic (chemie) en Zinnifex (metaal).