Geen geld voor arme Antillianen

Antilliaanse ontwikkelingsorganisaties krijgen voorlopig geen geld meer van de Nederlandse overheid. Uit accountantsrapporten over 2004 blijkt dat de organisaties tekortschieten, waar het deugdelijke administratieve organisatie en interne controle betreft. Volgens de directeur van de Antilliaanse Medefinancieringsorganisatie (AMFO), Werner Wiels, schaadt de maatregel vooral arme Antillianen.

Minister Alexander Pechtold (D66, Koninkrijksrelaties) maakte deze week tijdens een debat over de begroting van Koninkrijksrelaties in de Tweede Kamer bekend dat er sprake is van onrechtmatige besteding van ontwikkelingsgeld door AMFO. De organisatie, die voor 98 procent wordt gefinancierd door Nederland, verdeelde vorig jaar 9,5 miljoen euro onder Antilliaanse niet-gouvernementele organisaties voor ontwikkelingssamenwerking (NGO's).

Uit accountantsrapporten blijkt dat de penningmeester van het NGO-platform Sint Eustatius in 2004 een kleine 4.000 euro aan ontwikkelingsgeld op haar privé-rekening bijschreef. Het geld is inmiddels teruggestort en de penningmeester is ontslagen. Of de rente-inkomsten over het bedrag ook zijn afgedragen, is nog niet duidelijk. Volgens directeur Wiels gaat het om een ,,storm in glas water. Nederland wist van tevoren dat het om een ongereguleerd veld gaat. We werken met vrijwilligers en ouderen, niet met professionele ambtenaren.''

De maatregel is volgens Onno Koerten, de vertegenwoordiger van Nederland op de Nederlandse Antillen, een signaal aan AMFO om de administratie op orde te krijgen. Daarvoor heeft Nederland hulp van externe deskundigen toegezegd. Als de tekortkomingen bij AMFO in november zijn verholpen wordt het nog uitstaande bedrag over 2005, 6 miljoen euro, volgend jaar alsnog overgemaakt.

Nederland besteedt jaarlijks ruim 130 miljoen euro aan de Antillen. Een kleine 40 procent daarvan is bestemd voor ontwikkelingssamenwerkingsprojecten, de rest gaat op aan de Kustwacht, het recherche samenwerkingsteam (RST) en ondersteuning van de rechterlijke macht op de eilanden.