Commissie: laat hbo-rechtenstudenten doorstromen naar universiteit

Studenten met een diploma hbo-rechten op zak moeten kunnen doorstromen naar een universitaire masteropleiding rechten. Op die manier kunnen ze vervolgens advocaat of rechter worden. Dat staat in een nog vertrouwelijk advies van de Commissie Hoekstra dat op 6 oktober is aangeboden aan minister Donner (Justitie) en staatssecretaris Rutte (Onderwijs). Verschillende opleidingsdirecteuren van hbo-rechten bevestigen de strekking van het advies, dat naar verwachting door de bewindslieden zal worden overgenomen.

Toegang van hbo-juristen tot de zogenoemde togaberoepen is omstreden. In eerdere plannen was sprake van een veel langere weg van een hbo-jurist naar de advocatuur. Rutte's voorganger Nijs wilde verplicht stellen dat hbo-juristen na hun opleiding nog een volledige universitaire rechtenstudie moesten doen – bachelor én master – om in aanmerking te komen voor een togaberoep. De Haagse Hogeschool was van plan om die wet tot aan het Europese Hof aan te vechten.

Met het advies van de Commissie Hoekstra wordt het niveau van de bacheloropleiding hbo-rechten gelijkgesteld aan dat van een universitaire bachelor rechten. Wel mogen universiteiten zelf bepalen wat voor schakelprogramma ze eisen van hbo'ers die een master willen doen. Deze eisen verschilen aanzienlijk per universiteit.