Virus heeft eigen genen voor fotosynthese

Een virus blijkt aan de in zee levende bacteriën Prochlorococcus en Synechococcus eigen genen te leveren om in de bacteriën de fotosynthese op gang te houden. Dat melden Amerikaanse onderzoekers deze week in Nature. Zodra een virus bij de infectie een bacterie binnendringt, overweldigt hij de complete eiwitproductie van de cel, om die geheel te sturen in de richting van het produceren van nieuwe virusdeeltjes. Maar in de bacteriën Prochlorococcus en Synechococcus, die zich via fotosynthese van energie voorzien, is die totale toewijding aan virusproductie toch niet helemaal gunstig voor het virus. Want de eiwitten die nodig zijn voor het fotosynthesesysteem moeten in de bacterie voortdurend nieuw worden aangemaakt omdat zij snel worden afgebroken door het zonlicht. En dus dragen de virussen zelf de genetische code voor de fotosynthese-eiwitten bij zich. Die genen planten zij óók in de bacterie. Zo zorgen zij ervoor dat de energievoorziening op peil blijft, terwijl zij zich vermeerderen.