Ultimatum bewaren van belgegevens

De Europese Commissie moet eind dit jaar overeenstemming hebben bereikt met het Europees Parlement over de verplichte opslag van telecom- en internetgegevens van 450 miljoen Europeanen.

Als de Commissie niet voldoet aan dit ultimatum komen de Europese ministers van Justitie in december met een eigen voorstel. Daarover zal dan zonder instemmingsrecht van het Europees Parlement worden besloten.

De Europese ministers van Justitie hebben gisteren in Luxemburg tijdens de raad voor justitie en binnenlandse zaken dit ultimatum afgesproken. Al enige tijd liggen Commissie en ministers met elkaar overhoop over de duur van de opslag van telefoongegevens. De Commissie wil niet zover gaan als bij voorbeeld het Verenigd Koninkrijk, dat voor opsporing van mogelijke terroristen de gegevens drie jaar wil bewaren.

Uitgangspunt voor de besluitvorming is een bewaarplicht voor telecom- en internetgegevens van zes maanden tot twee jaar. Lidstaten houden het recht om in hun wetgeving bewaartermijnen op te nemen van langer dan twee jaar.

Het staat lidstaten ook vrij om een wettelijke bewaarplicht in te voeren voor pogingen tot een telefoongesprek. Vooral het Verenigd Koninkrijk had daarop aangedrongen, om achteraf plegers van aanslagen te kunnen achterhalen die met mobiele telefoons bommen op afstand laten ontploffen.

De Britse minister van Binnenlandse Zaken, Clarke, gaat er vanuit dat overeenstemming tussen de Commissie en het Europees Parlement er komt. Hij baseert dat optimisme op gesprekken met de voorzitters van de grote fracties (christen-democraten, socialisten en liberalen) in het parlement. ,,Maar we sluiten het kaderbesluit (het voorstel van de Justitie-ministers, red.) niet uit.''

Ook minister Donner (Justitie, CDA) gaat er van uit dat die overeenstemming er komt. Het Nederlandse parlement is tegen het voorstel van de Europese justitieministers.