Te veel gekissebis over burgemeesters

Zou het niet interessant zijn en meer in 's lands belang dan te discussiëren over een `slip of the tongue' van een minister, om een publiek debat te houden over het functioneren van onze burgemeesters? In NRC Handelsblad van 5 oktober staan op één pagina vier burgervaders ter dicussie die allen op een of andere wijze defungeren. Het gaat ditmaal om de gemeenten Den Helder, Wassenaar, Urk en Kerkrade, maar dit aantal is met een groot aantal andere uit het recente verleden aan te vullen (Zaanstad, Middelburg e.a.). Is het te overwegen om een ander soort functionarissen bij de Kroon voor te dragen voor dit `officium nobile'? De burger wil iemand van onbesproken gedrag. Al dit gekissebis en geharrewar binnen het College van B en W of tussen Raad en College doet het gezag voor de overheid geen goed.

    • R.M. Ulmann