Strengere norm voor zwemwater

Het aantal kust- en binnenwateren in Nederland dat geschikt is om in te zwemmen, kan in de komende jaren verder afnemen. Het schoonmaken van de wateren waarin nog wel gezwommen kan worden, is in toenemende mate lastig en kostbaar.

Dat zegt provinciaal ambtenaar K. Collé, coördinator zwemwater bij de provincie Gelderland. Hij reageert op een akkoord over de kwaliteit van zwemwater dat gisteren is gesloten tussen het Europees Parlement en de EU-lidstaten. Hierbij is bepaald dat in 2015 maximaal 7,5 procent van de zwemmers een risico mag lopen op een bacteriële besmetting. Nu is dat nog 12 procent.

Om de kwaliteit van zwemwater te meten, hoeven controleurs vanaf 2015 nog maar te testen op twee soorten bacteriën, waaronder de e-colibacil. De nu nog geldende regels voor Europees zwemwater, die dateren uit 1976, bevatten tal van bureaucratische bepalingen waardoor testen op negentien bacteriën nodig zijn.

Bij de rijksoverheid is minister van Verkeer en Waterstaat Peijs verantwoordelijk voor (zwem)water. Zij laat via een woordvoerder weten ,,tevreden'' te zijn met het gisteren gesloten akkoord, dat volgens haar ,,goed uitvoerbaar'' is. Het ministerie moet overigens nog metingen laten verrichten om te bepalen welke zwemwateren in kwaliteit afwijken van de per 2015 geldende norm.

Ook Collé wijst erop dat nog niet duidelijk is welke gevolgen de Europese maatregel voor Nederland zal hebben. ,,Sommige wateren komen nu mogelijk in de gevarenzone.'' Hij denkt daarbij aan de kustwateren en de randmeren, die door verschillende bronnen, zoals afvalwaterlozing, worden vervuild. Het gaat volgens hem vooral over wateren die onder beheer van het rijk vallen. Dure schoonmaakoperaties zullen vermoedelijk tot een lastenverzwaring voor de burgers leiden, denkt Collé. Verkeer en Waterstaat bestrijdt dit.

Het europarlement en de EU-lidstaten kwamen gisteren ook een voor de hele Unie geldend informatiesysteem voor zwemmers overeen, dat de resultaten weergeeft van tests die verschillende keren per jaar worden gehouden.