Springspin

In het artikel Springspin is dol op bloed (11 oktober, pagina 8) staat dat springspinnen acht of tien ogen hebben. Dat is niet juist: ze hebben altijd acht ogen.