PvdA: rol Europa moet sterk worden beperkt

De PvdA wil de macht van Europa beperken. Woningbouw, zorg en andere, vooral nationale terreinen zouden niet langer automatisch onder Europees recht moeten vallen.

Dat staat in de vanmiddag verschenen notitie Europa: vertrouwen herwinnen van partijvoorzitter Koole en Tweede-Kamerlid Duivesteijn, die wordt gesteund door partijleider Bos. ,,Als Europa gaat bepalen hoe wij ons middenveld inrichten, dan moet je je afvragen of je dat wel wilt'', zegt Bos.

Volgens de partij moeten vooral nationale zaken zoals woningbouw, zorg en regionale bedrijfsprojecten als de Amsterdamse Zuid-as worden onttrokken aan Europese mededingingsregels. ,,We willen dat nationale overheden vrij zijn om publiek-private mengvormen te ondersteunen zonder dat Brussel die verbiedt'', zeggen de auteurs van het stuk in een toelichting.

De stellingname van de PvdA staat haaks op het beleid van Brussel. Onlangs nog bekritiseerde Europees commissaris Kroes (Mededinging) het feit dat Nederlandse woningbouwcorporaties zich met overheidsgeld op de commerciële markt begeven. Dat betekent volgens haar oneerlijke concurrentie voor bedrijven uit binnen- en buitenland die het zonder die subsidie moeten stellen. De PvdA vindt het beleid van de woningbouwcorporaties echter een typisch Nederlandse aanpak waarover Brussel geen zeggenschap zou moeten hebben, hooguit de Nederlandse Mededingingsautoriteit.

Het stuk van de partijtop, dat de basis moet worden van de Europa-paragraaf in het komende verkiezingsprogramma, is een antwoord van de PvdA op het `nee' dat tweederde van de Nederlandse bevolking op 1 juni vorig jaar per referendum uitsprak over de Europese Grondwet. De achterban van de partij bleek in ruime meerderheid tegen. ,,De kloof die we met het referendum dachten te dichten bleek veel groter dan verwacht. Dat was teleurstellend en daarvan zijn we geschrokken'', aldus Koole.

Burgers die als gevolg van het vrije verkeer van werknemers in Europa hun baan verliezen, wil de PvdA helpen met extra scholing en gesubsidieerde banen.

In de nota, waarover de leden zich de komende maanden kunnen uitspreken, zegt de PvdA ,,principieel open te staan'' voor verdere uitbreiding van de Europese Unie. Turkije, maar ook Georgië, Oekraïne, en Wit-Rusland mogen van de partij op termijn lid worden van de Europese Unie.

Vraaggesprek pagina 7

Luchtkwaliteit pagina 3

Rectificatie / Gerectificeerd

In het artikel PvdA: rol Europa moet sterk worden beperkt (13 oktober, pagina 1) staat dat het referendum over de Europese Grondwet ,,op 1 juni vorig jaar'' werd gehouden. Dat is onjuist. Het referendum was op 1 juni dit jaar.

    • Egbert Kalse
    • Kees Versteegh