Ontbossing veroorzaakt geen overstromingen

Het is een mythe dat grootschalige ontbossing de kans op overstromingen door regenval vergroot. Ook komen tegenwoordig niet meer catastrofale overstromingen voor dan vroeger. Wel staan meer mensen aan de gevolgen ervan bloot. Het is dus zaak dat ze snel leren leven met het natuurlijke gedrag van rivieren, want grote overstromingen zijn niet te voorkomen.

Dit concludeert het rapport `Forests and floods' dat vandaag is uitgebracht door de voedsel- en landbouworganisatie FAO en het centrum voor internationaal bosonderzoek CIFOR. In essentie is het een beperkte literatuurstudie waarbij oude onderzoeken op een rij zijn gezet. Maar de conclusies zijn scherp en uitdagend. Herbebossing draagt weinig bij aan de verbetering van de waterhuishouding. Bossen hebben, vergeleken met grasland of struikgewas, vaak een ongunstig effect op de waterbalans: veel regen blijft in het bladerdak hangen en bereikt nooit de bodem. En bossen zijn al helemaal niet de grote `spons' waarvoor ze al een eeuw gretig worden aangezien. Alleen lokale buitjes kunnen ze even vasthouden.

Bomen dragen ook maar bitter weinig bij aan het voorkomen van aardverschuivingen, daarvoor wortelen ze te oppervlakkig. Het is niet de ontbossing op zich die de waterhuishouding bedreigt, maar de manier waarop wordt ontbost.