Najaarsoverleg voor vakbonden karig

Werkgevers en kabinet hebben gisteren bij het traditionele Najaarsoverleg geen enkele financiële wens van de vakbeweging ingewilligd. FNV-voorzitter Jongerius sprak van een ,,half niet en half wel mislukt'' overleg, maar CNV-voorzitter Paas zei ronduit ,,teleurgesteld'' te zijn. Kabinet en werkgevers spraken van ,,constructief overleg''.

De enige toezegging die FNV, CNV en MHP kregen, is dat er nog dit jaar een gezamenlijk topberaad over werkgelegenheid en economische groei wordt georganiseerd, zoals zij graag wilden. De sociale partners zullen ook betrokken worden bij het uitwerken van de kabinetsplannen voor de buitenschoolse opvang.

Op de top over werkgelegenheid en ecomische groei zal onder meer gesproken worden over stageplaatsen, scholing en opstapbanen voor beginnende werknemers. Voorzitter van VNO-NCW Wientjes benadrukte dat dit ,,geen kunstbanen'' mogen worden. ,,Wij willen geen Agnes Jongerius-banen of Aart Jan de Geus-banen.''

De vakcentrales hadden onder meer voor verbetering van de koopkracht wensen ingediend van in totaal 500 miljoen euro. Het kabinet wilde echter geen extra geld uittrekken bovenop het pakket van 1,5 miljard euro dat met prinsjesdag en bij de Algemene politieke beschouwingen is toegezegd. De afspraak blijft staan dat eind dit jaar wordt gekeken of de stijgende energieprijzen en de kosten van het nieuwe zorgstelsel extra maatregelen nodig maken.