Mensen niet te lijmen met een zak geld

Econoom Nordstrom wordt in de krant van 6 oktober gevraagd naar zijn visie op de Europese economie. De argumenten en voorbeelden die de Zweed aanhaalt zijn van een lagereschoolniveau. Bij geen enkel voorbeeld krijg je het gevoel, hé, dat is interessant, dat wist ik niet of daar had ik nog nooit zo over gedacht.

Dat is bij economen wel vaker het geval, maar als iemand helemaal uit Zweden wordt gehaald om zijn mening te geven over de wereld, dan moet het toch wat zijn. Wat mij het meeste ergert, is het feit dat Nordstrom creativiteit koppelt aan veel geld verdienen.

Willen wij in Europa een beetje meetellen, dan moeten we zorgen dat we veel creatieve en intelligente mensen in huis houden. Dat ben ik met hem eens. Maar ik geloof niet dat die mensen te lijmen zijn met een zak geld. Ik denk dat de meest creatieve, inventieve en intelligente mensen worden aangetrokken door een prettig leefklimaat. En dat is heel wat anders dan veel geld.

    • Tijn Noordenbos