Meer meldingen kindermishandeling

Het aantal meldingen van kindermishandeling of vermoedens daarvan bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) is in 2004 opnieuw toegenomen. Dat maakte de Maatschappelijk Ondernemers Groep, de koepelorganisatie van alle Bureaus Jeugdzorg, gisteren bekend.

Afgelopen jaar werd ruim 34.000 keer contact gezocht met de meldpunten, een stijging van negentien procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Bijna een kwart van de gemelde zaken werd in behandeling genomen door de Raad voor de Kinderbescherming.

In elke provincie is een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, dat sinds de invoering van de Wet op de jeugdzorg in 2005 onderdeel is van het Bureau Jeugdzorg.

Bijna de helft van de meldingen wordt gedaan door mensen in de directe omgeving van het kind. Twintig procent van de gevallen wordt door de politie gemeld.

Volgens J. Verbugt, voorzitter Bureaus Jeugdzorg van de Maatschappelijk Ondernemers Groep, kan uit de cijfers niet worden geconcludeerd dat kindermishandeling meer voorkomt dan in voorgaande jaren. ,,Ik vermoed dat vooral de bereidheid om vermoedens van kindermishandeling te melden, stijgt.'' De meldingsbereidheid neemt vooral toe na familiedrama's die veel publiciteit krijgen, zoals die van het gezin in Tolbert waarbij twee kinderen werden vermoord.

De laatste drie jaar steeg het aantal meldingen bij het AMK met respectievelijk negen, dertien en negentien procent. Vermoedelijk worden in Nederland jaarlijks tussen de 50.000 en 80.000 kinderen door hun opvoeders mishandeld.