`Limburg is geen aanhangsel'

Limburg wil innoveren om zijn economie uit het slop te halen. Speerpunten zijn gezondheid, chemie en tuinbouw. De provincie kwam `Den Haag' gisteren vragen geld bij te leggen.

Er valt geld te halen bij het ministerie van Economische Zaken. Provincies kunnen aanspraak maken op miljoenen euro's als zij aansprekende projectplannen indienen die innovatie in de regionale economie stimuleren. En dus is ze er veel aan gelegen om hun ideeën te verkopen.

Gisterochtend kwam de Limburgse lobby vanuit Maastricht naar Den Haag, in een speciaal gecharterde Thalys-hogesnelheidstrein. Aan boord waren Limburgse gemeente- en provinciebestuurders en prominenten uit het bedrijfsleven die aandacht willen voor de zogenoemde Versnellingsagenda: zestien projecten die de Limburgse economie de komende zes jaar moeten omvormen tot een ,,kennisgerichte en innovatieve'' economie. Staatssecretaris Van Gennip (Economische Zaken, CDA) nam de Limburgse plannen gisteren in ontvangst.

De Limburgse plannen concentreren zich op een aantal gebieden. Gezondheid bijvoorbeeld. Volgens Jan Thio van het biomedische bedrijf Pharmacell moet Limburg zich specialiseren op het gebied van stamcelonderzoek. ,,Er is kennis genoeg. Limburg moet durven zeggen: wij willen nummer één zijn op het vlak van biotechnologie'', zegt Thio aan boord van de Thalys. Het zou mooi aansluiten bij de beweging die multinationals als DSM en Philips in de afgelopen jaren hebben gemaakt: gezondheid is daar de afgelopen jaren een van de core businesses geworden.

Verder beoogt Limburg een versterking van de land- en tuinbouw in de omgeving van Venlo. De ontwikkeling van het chemiepark Chemelot, in Geleen, staat ook op de agenda. Net als duurzame energie. Met deze plannen hoopt de provincie 22 miljoen euro te ontvangen van de in totaal 300 miljoen euro die EZ beschikbaar stelt. Verder poogt Limburg nog 31,6 miljoen uit het Fonds Economische Structuurversterking los te weken.

Maar de Limburgse lobby is niet alleen uit op het binnenhalen van geld. Zoals gedeputeerde Martin Eurlings stelt: ,,We gaan niet naar Den Haag om te bedelen.'' Limburg moet meer op waarde geschat worden, vindt burgemeester Gerd Leers van Maastricht. ,,In Den Haag worden wij gezien als dat wormvormig aanhangsel dat ook nog bij Nederland hoort.'' En hij somt op: Maastricht is de 27e congresstad van de wereld, Maastricht heeft honderdveertig internationale instituten. Daarnaast heeft de Limburgse hoofdstad de Europese hoofdkantoren van onder andere telecombedrijf Vodafone en expressebedrijf DHL binnen de gemeentegrenzen.

Er is ook haast geboden. Meer dan andere regio's in Nederland heeft Limburg te leiden onder de globalisering en banenverlies aan lage lonenlanden, doordat het aandeel van de industrie in de Limburgse economie boven het landelijke gemiddelde ligt. De provincie richt zich nu op het tot stand brengen van een zogeheten technologische topregio (TTR) in Zuid-Oost Nederland.

Volgens Paul Hamm, voorzitter van het Platform Groene Grondstoffen, is er voor Limburg een rol in de ontwikkeling van duurzame energie weggelegd. Staatssecretaris Van Gennip streeft ernaar om in 2030 dertig procent van het nationale energieverbruik uit biomassa te halen, zegt Hamm. ,,Bijna niemand is daar nog mee bezig.''

Gedeputeerde Eurlings wijst op de ruime kennis die in de regio aanwezig is. Er zijn grote universiteiten in Eindhoven, Maastricht, Aken en Luik met tienduizenden hooggeschoolde arbeidskrachten. ,,Waarom maken we daar niet meer gebruik van?'' Want ook op dat vlak wil Limburg dat er meer gebeurt. Grensoverschrijdende samenwerking is in ieders belang, zegt Eurlings. Ook Leers wijst daarop. ,,Bij alle besluiten die wij nemen, werken wij samen met België en Duitsland.'' Beiden zouden graag zien dat Limburg meer mogelijkheden kreeg tot die samenwerking, die nu vaak op verschillen in regelgeving spaak loopt.

Maar dat is nog niet zo makkelijk, zegt staatssecretaris Van Gennip. ,,Grensoverschrijdende samenwerking is van groot belang, maar het blijkt dat er toch grote verschillen zijn tussen landen qua regelgeving, en dan duurt het even voor dat opgelost is.'' Maar, zo geeft ze aan, haar ministerie heeft een viertal conferenties op het programma staan, die zich specifiek zullen richten op dit vraagstuk. Limburg mag hopen dat het zijn economie verder helpt.

    • Jeroen Demmendaal