Kort leven goudkoorts

De financiële wereld kent momenteel veel raadsels. Een daarvan is de vraag waarom de goudprijs de afgelopen weken zo snel is gestegen. Sinds juni is de prijs met meer dan 10 procent omhooggegaan en onlangs is een 18-jarig record gebroken.

Eerdere groeispurts van de goudprijs vonden plaats tegen de achtergrond van een dalende dollarkoers of toenemende inflatieverwachtingen. Maar de waarde van de dollar is de afgelopen maanden gelijk gebleven, terwijl de inflatieverwachting – uitgedrukt in het verschil in rendementspercentages tussen conventionele en indexgerelateerde obligaties – is afgenomen. Daarom moet er iets anders achter deze opleving van de goudprijs zitten.

Eén verklaring kan zijn dat de reële rente laag is geweest. Van oudsher bestaat er een nauw verband tussen de goudprijs en deze rente, hetgeen logisch is omdat goud geen rendement oplevert. Goud stijgt meestal totdat het reële rentepeil op 1,5 procent uitkomt, aldus zakenbank CSFB. Dat is ongeveer het niveau waarop de rente zich nu bevindt.

Weliswaar zal de inflatie op de korte termijn waarschijnlijk toenemen, als weerspiegeling van de stijgende olieprijs, maar de Amerikaanse centrale bank zal daar vermoedelijk op reageren met een hogere rentestand. Dat betekent dat de reële rente ook moet stijgen, niet in de laatste plaats als de invloed van de hogere olieprijs uit de inflatiecijfers is verdwenen.

Intussen blijft de goudprijs bijzonder kwetsbaar voor iedere mondiale herschikking van de wisselkoersen, omdat dit een einde zou maken aan de grote interventies van de Aziatische landen op de valutamarkten. Dat kan de goudprijs op twee manieren raken. In de eerste plaats zou het een van de voornaamste factoren achter de lage reële rente in de VS doen verdwijnen. Ook zou het een van de belangrijkste bronnen van de toenemende mondiale liquiditeit – de sterk gestegen reserves van de Aziatische centrale banken – wegnemen. Door die golf van liquiditeit zijn alle grondstoffenprijzen gestegen.

Bij ontstentenis van enige vorm van fundamentele steun voor de goudprijs zijn er weinig redenen te bedenken waarom de huidige speculatieve hausse zou moeten voortduren. Beleggers die zich willen indekken tegen de mogelijkheid van een wereldwijde inflatiegolf moeten platina kopen, waarvan de prijs tenminste wordt geschraagd door een krachtige vraag vanuit de industrie.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld.

    • Simon Nixon