Koning Nepal: verkiezingen in april 2007

De Nepalese koning Gyanendra, die in februari de regering ontsloeg en het landsbestuur naar zich toetrok, heeft parlementsverkiezingen aangekondigd voor april 2007. Eerder had hij al gemeenteraadsverkiezingen aangekondigd voor 8 februari 2006. De belangrijkste politieke partijen hadden geëist dat er vóór de verkiezingen vredesbesprekingen zouden plaatshebben met de maoïstische rebellen. Gyanendra heeft daarvoor geen voornemens bekendgemaakt. Gyanendra heeft de afgelopen maanden honderden activisten en journalisten, die protesteerden tegen zijn machtsovername, laten arresteren.