Kinkhoestprik volwassenen werkt goed

Een kinkhoestvaccin voor volwassenen werkt, aldus Amerikaans onderzoek. Volwassenen met kinkhoest zijn zelf niet erg ziek maar ze vormen wel de belangrijkste bron van besmetting voor baby's. Voor baby's is kinkhoest wel een levensbedreigende ziekte.

Uit een dubbelblind onderzoek naar een speciaal voor volwassenen ontwikkeld vaccin tegen de kinkhoestbacterie blijkt dat het vaccin volwassenen beschermt tegen een infectie. Het vaccin voorkomt ongeveer negentig procent van de kinkhoestbesmettingen bij volwassenen tussen de 15 en 65 jaar.

Het onderzoek is vandaag gepubliceerd in het medisch wetenschappelijke tijdschrift The New England Journal of Medicine. Kanttekening is wel dat er in het onderzoek, waaraan ruim 2.700 vrijwillers meewerkten, zo weinig besmettingen met de bacterie voorkwamen dat het effect van het vaccin niet nauwkeurig te bepalen was.

Momenteel worden in Nederland alleen nog kinderen tegen kinkhoest ingeënt. De afgelopen tien jaar is het aantal kinkhoestbesmettingen in Nederland ondanks het vaccinatieprogramma echter sterk toegenomen, waarbij ook kinderen aan de ziekte overleden. De Gezondheidsraad denkt sinds vorig jaar over mogelijkheden om ook volwassenen te vaccineren. De reden daarvoor is dat volwassenen de belangrijkste besmettingsbron vormen voor jonge baby's die hun inenting nog niet hebben gekregen.

De Amerikaanse artsen adviseren naar aanleiding van hun studie om alle pubers nog een keer tegen kinkhoest te vaccineren. Dr. F. Versteegh van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda, die gepromoveerd is op een onderzoek naar kinkhoest, betwijfelt desgevraagd of dat de beste oplossing is. De bescherming die de jongeren daarmee opbouwen, is waarschijnlijk weer weg tegen de tijd dat ze hun eerste kind krijgen. Versteegh zelf voelt het meest voor het vaccineren van de moeder tijdens de zwangerschap. Maar of dat veilig kan met het acellulaire vaccin moet eerst goed onderzocht worden.

De Amerikaanse studie is het eerste gecontroleerde en dubbelblinde onderzoek naar het volwassenenvaccin tegen de kinkhoestbacterie Bordetella pertussis. Er wordt verwacht dat het vaccin weinig bijwerkingen zal hebben, omdat het geen hele bacteriecellen bevat. Eenzelfde type vaccin wordt sinds begin dit jaar ook bij Nederlandse kinderen gebruikt, in hogere dosering.

In het Amerikaanse onderzoek kregen tien vrijwilligers kinkhoest. Negen van hen hadden in de afgelopen tweeënhalf jaar geen vaccin gehad, één zieke vrijwilliger was wel ingeënt. De bescherming door het kinkhoestvaccin ligt dus rond de negentig procent.

    • Bart Meijer van Putten