Kinderen opvoeden duurder dan IVF

In het artikel van Antoinette Reerink `Arm? Minder kans op een kind' in NRC Handelsblad van 8oktober komen mensen aan het woord die het kennelijk een recht vinden om kinderen te krijgen, en het onrechtvaardig vinden dat kunstmatige (IVF of anderszins) bevruchting niet meer gratis is. Als echtparen zelf moeten opdraaien voor de kosten, is dat voor sommige mensen niet te betalen, en dat is onrechtvaardig, zo wordt geredeneerd.

Los van de vraag of onvruchtbaarheid als een ziekte benaderd moet worden en dus moet vallen onder een ziektekostenverzekering, wordt er in het hele stukje niets gezegd over de werkelijke kosten van het hebben van kinderen. Het CBS heeft berekend dat één kind gemiddeld 17 procent van het netto-inkomen kost. Twee kinderen kosten gemiddeld 26 procent van het inkomen en drie kinderen 33 procent (www.nibud.nl).

Zo kost een eerste kind van mensen met een modaal inkomen de eerste 16 jaar makkelijk 56.000 euro. En daarna worden ze nog duurder. Het lijkt me dat mensen die 2.000 euro niet kunnen opbrengen voor IVF, misschien ook eerst eens goed moeten nadenken of ze wel moeten beginnen aan kinderen.

    • P. Mertus