Kamer stemt in met windmolens

De Tweede Kamer gaat akkoord met het plan van minister Brinkhorst (Economische Zaken, D66) om `gefaseerd' windmolenparken in zee te bouwen.

Pagina 15