Kamer stemt in met bouw windmolens

De Tweede Kamer gaat akkoord met het plan van minister Brinkhorst (Economische Zaken, D66) om `gefaseerd' windmolenparken in zee te bouwen. In een debat gisteren stemden CDA en oppositie daarmee in.

Brinkhorst liet in het debat blijken ,,onthutst'' te zijn over het aannemen door de Kamer van een motie van de LPF-fractie eerder deze week. De LPF legde de eigen motie zo uit dat er alleen nog 500 miljoen euro subsidie kan worden gegeven aan de reeds afgesproken twee windmolenparken en daarna een moratorium geldt. Tot opluchting van de minister legde het CDA de motie echter zo uit dat er wel degelijk financiële steun kan worden gegeven aan de bouw van meer windmolens.

Dat valt volgens het Kamerlid Hessels (CDA) ook onder wat in de LPF-motie genoemd wordt: ,,bronnen van schone en efficiënte vormen van energie''. Eerst zullen echter de effecten van de geplande twee parken moeten worden onderzocht, vindt het CDA. Minister Brinkhorst concludeerde vervolgens dat de motie een ondersteuning van zijn beleid was.

Coalitiepartner VVD is vierkant tegen meer subsidie voor windenergie, liet VVD'er De Krom in het debat weten. Wat de liberalen betreft kan het bij de twee reeds afgesproken parken blijven. Begin september van dit jaar bleken VVD en CDA flink van mening te verschillen over de plannen van Brinkhorst voor de aanleg van windmolenparken in zee. Brinkhorst wil daarvoor de komende jaren nog 1 miljard euro beschikbaar stellen, maar de VVD vond de helft meer dan genoeg. Windenergie is volgens De Krom een riskante bron: ,,Als het niet waait heb je niks''.

Tot nu toe zijn plannen voor twee grote windmolenparken goedgekeurd, een bij Egmond en de ander bij IJmuiden. Bij Egmond zouden 36 windmolens in zee worden gebouwd. Beide parken leveren gezamenlijk 220 megawatt aan energie op. Op prinsjesdag is officieel bekendgemaakt dat Brinkhorst tot 2013 via het Fonds Economische Structuurversterking (FES) 1 miljard euro beschikbaar wil stellen voor de verdere ontwikkeling van windenergie op zee. Op het ministerie liggen volgens een woordvoerder van Economische Zaken nog dertig plannen te wachten op goedkeuring. Ook Brinkhorst wil geen grootschalige plannen meer, maar vindt wel dat er naast andere vormen van energieproductie ruimte voor bescheiden toepassing van windenergie moet zijn.