Hydrofoons hoorden tsunami

Hydrofoons kunnen een belangrijke rol spelen in een mondiaal waarschuwingssysteem voor tsunami's. Dat concluderen de Amerikaanse onderzoekers Jeffrey Hanson en Roger Bowman deze week in het blad Geophysical Research Letters, op grond van een analyse van de waarnemingen van een zestal hydrofoons op de bodem van de Indische Oceaan. Deze instrumenten zijn bedoeld voor het detecteren van clandestiene kernproeven, maar op 26 december registreerden zij de drukvariaties van de tsunami die veroorzaakt werd door de zware beving voor de kust van Sumatra. Meer dan anderhalve dag lang werden in het diepe water drukvariaties met frequenties tussen 0,001 en 0,025 Hz gemeten, zogeheten infrasoon geluid. Uit deze signalen kon de richting van de directe en (door onderzeese bergen en plateaus) gereflecteerde tsunamigolven worden afgeleid. Volgens de onderzoekers zou met zulke hydrofoons binnen 30 tot 60 minuten het signaal van een tsunami kunnen worden vastgesteld, waardoor gebieden op grote afstand tijdig kunnen worden gewaarschuwd.