`Het gaat om goed geïntegreerde en in beginsel goed bemiddelbare vrouwen'

De vindingrijkheid van de luiaard kent geen grenzen. Wie de zwakke plekken van wet en mensenhart kent, komt met luiheid een heel eind. Mits hij niet te lui is, natuurlijk, om uit te vinden waar zich de zwakke plekken bevinden.

Nu zijn in Utrecht vrouwen met een bijstandsuitkering gesignaleerd die in een burka bij de sociale dienst langskwamen. Daar verklaarden ze heilig bij geen enkel sollicitatiegesprek hun burka te zullen afleggen.

Paniek bij de dienst!

In plaats van in lachen uit te barsten begonnen de ambtenaren de hele reglementering met betrekking tot integratie, discriminatie, arbeidsgrondrechten, godsdienstvrijheid, sanctiebeleid en Gelijke Behandeling overhoop te halen. Wat waren de precedenten, wat zouden de consequenties zijn?

Onder de burka's werd in het vuistje gelachen.

Wilden de vrouwen misschien een alternatief, zoals het dragen van een hoofddoek, overwegen?

Nee, dat wilden de vrouwen niet.

Er zat voor de dienst niets anders op dan de regelgeving uit te breiden.

Utrecht is nu de eerste gemeente die sancties op het dragen van een burka heeft afgekondigd, aldus een trotse woordvoerster.

Je moet al een klap met de salarisstrook van een zorgverzekeringsdirecteur hebben gekregen om niet te begrijpen dat je met zo'n maatregel alleen jezelf belachelijk maakt.

Ik zie het al voor me. De burka zal met de dag populairder worden. Alle wachtkamers van alle sociale diensten in het land gaan zwart zien van de burka's. Hoe meer burka's, hoe onuitvoerbaarder de sanctieregeling wordt.

Welkom, burka, in het grandioze gezelschap van de uitvluchten.

Zelfs de kleinste uitvlucht bewonder ik. Er kunnen niet genoeg excuses, smoesjes, ontsnappingsroutes en valse voorwendsels bestaan. Ze vormen een tegenwicht tegen de regelgeving, de bemoeizucht en de vrijheidsbeknotting. Uitvluchten redden je als je te laat komt, als je iemand liever niet wilt zien, als je een zure plicht niet kunt nakomen.

De brug stond open. De conducteur vloog in brand. Mijn grootvader is gestorven.

Ik heb mijn grootvader zo vaak laten sterven dat ze op het laatst vroegen: ,,Alweer?''

De uitvlucht dwingt ons dus tot variatie en diversificatie. Ze stimuleert uiteindelijk de verbeelding en het geheugen.

Smoesjes zijn kunst. Burkadraagsters zijn ontsnappingskunstenaars.

Mensen die niet willen werken moeten slim zijn. Mensen die niet willen werken en toch beloond willen worden moeten nog slimmer zijn. Je treft ze aan in de directievertrekken van de koepelorganisaties en in de wachtkamers van de sociale dienst.

Je hebt verbale en lichamelijke uitvluchten. `Door de rug gezakt' was tot dusver de populairste smoes. Van de honderdduizenden uitkeringstrekkers die de laatste vijftig jaar door hun rug zakten wist de dienst dat het zonder uitzondering om in beginsel goed bemiddelbare kerels ging, maar betaald werd er.

Nu hebben we de verkleedpartij erbij. Zich verkleden, nog zo'n eigenschap die de mens uittilt boven het beest.

Van rugklachten tot burka, wie beweert dat de vooruitgang niet bestaat?