Het beeld

,,Amerikanen wonen niet in tenten!'', meldde een medewerker van de Federal Emergency Management Agency (FEMA) vorig jaar aan Ivor Van Heerden, orkaanprofessor van Louisiana State University. Met een team van deskundigen had Van Heerden in 2004 een computersimulatie gemaakt van een orkaan uit de vijfde en hoogste categorie, genaamd Pam. De conclusie luidde dat de vloedweringen rond New Orleans slechts tot categorie 3 veiligheid boden en dat de hele stad onder water zou kunnen lopen. Om honderdduizenden inwoners, van wie twee derde Afro-Amerikaans en een derde onder de armoedegrens, op te kunnen vangen waren dringend tenten nodig, die er dus niet kwamen.

The Hurricane That Shook America noemde de BBC de boeiende reconstructie van de orkaan Katrina en van de ontoereikende preventiemaatregelen en hulpverlening. Het lijkt erop dat de FEMA geleid werd door niet erg competente sponsors van Bush' verkiezingscampagne, maar ook dat al twintig jaar geleden het vonnis over New Orleans geveld werd. Toen besloot de overheid immers de vloedweringen, de zogeheten levees, niet te versterken.

Nog interessanter is de hoogmoed van de FEMA-ambtenaar die vond dat Amerikanen nu eenmaal niet kamperen. Die houding zou een aanvullende verklaring bieden waarom de hulpverlening zo traag en inefficiënt op gang kwam. Een regeringsfunctionaris uit Washington kan zich gewoonweg niet voorstellen dat in New Orleans 125.000 mensen niet over een auto beschikken. Of dat een dakloze heel blij zou zijn met een tentdoek boven zijn hoofd.

De documentaire logenstrafte de stelling bovendien met mooie bewegende archiefbeelden van de kampementen na de overstroming van Baton Rouge in 1927, die 246 doden eiste. De puntige tenten lijken sterk op de wigwams waarin de oorspronkelijke Amerikanen eeuwen hebben gewoond.

Het moet welhaast toeval zijn dat de VARA gisteren de aflevering Christopher van The Sopranos vertoonde in de week dat Amerika Columbus Day viert. De maffia probeert in aflevering 42 een stokje te steken tegen de indiaanse protesten bij de jaarlijkse Columbusparade. De ontdekker van Amerika was immers een Italiaan, zij het – volgens Napolitaan Furio – een vermaledijde Genuees, en uit het noorden komt zelden wat goeds.

Dat bevestigt de Nederlandse ondertitelaar van The Sopranos, die de woordspelingen in de serie oplost door ze letterlijk te nemen, en soms echt niet begrijpt wat er gebeurt. Silvio zegt: ,,As an Italian I pay money to the Italian Anti Diffamation League, and basta!''. De ondertitel luidt: ,,Als Italiaan geef ik geld aan de Italiaanse Anti-lasterraad in Bastia.''

Een ander misverstand deed zich gisteravond voor in Barend & Van Dorp (Talpa). De internationaal succesvolle Groningse rockgroep Werring beschrijft zijn muziek als ,,een beetje eighties''. Frits Barend vraagt hoe dat is, ethische rock. Zou het vaker een generatieprobleem zijn, dat mensen op televisie langs elkaar heen praten? Het lijkt een van de redenen voor het fiasco van Talpa's op 28 oktober na 55 afleveringen stopgezette dagelijkse vooravondprogramma Thuis: het richtte zich op een jong publiek, en dat kijkt nauwelijks tv, zeker niet om zes uur naar een tuttig kletsprogramma.

    • Hans Beerekamp