Friezen verdeeld over nieuw museum

Een meerderheid van de Leeuwarders zit niet te wachten op een nieuw Fries Museum op het Leeuwarder stadsplein Zaailand. Uit een NIPO-enquête in opdracht van Omrop Fryslân blijkt dat 56 procent tegen is. Van de Friese bevolking als geheel is 46 procent juist voor. Van hen is 33 procent negatief tot zeer negatief over nieuwbouw. Twintig procent heeft nog geen mening.

Tegenstanders vinden dat een nieuw museum het grote stadsplein (6.000 vierkante meter) aantast en dat er geen ruimte meer is voor evenementen, kermissen en markten.

Tegenstanders menen verder dat provincie en gemeente niet moeten zwichten voor het legaat van wijlen architect Abe Bonnema. Die liet na zijn dood in 2002 18 miljoen euro na dat aan een nieuw museum op het Zaailand moest worden besteed.

De totale kosten voor het Project Nieuw Zaailand (nieuw museum, nieuwe winkels en woningen) bedragen 117 miljoen euro. De gemeente Leeuwarden draagt 5 miljoen bij. Uit Europese subsidies is bijna 6 miljoen beschikbaar.

De Provinciale Staten van Friesland zijn verdeeld over de verhuizing.